Có còn hơn không

Có còn hơn không

By Truyện Ngắn 24h

Flag as inappropriate
Score: 4
4
From 72,538 Ratings

Người đánh cá quăng chài, kéo lên được chú cá con. Cá van xin được thả ra vì nó còn nhỏ tẹo, đợi khi nó lớn thì người hãy bắt. Nhưng người đánh cá bảo:

- Quả là tao ngốc mới buông tha cho mày khi mày nằm trong tay tao. Thói thường, có ngay được lợi nhỏ, hơn là lợi lớn không chắc chắn.

Tag:

Có còn hơn không

Related Posts


Home » Ngụ Ngôn
Back to top